Cork

Map of Cork by MSN

Republic of Ireland by Wikipedia

Cork by Wikipedia

 

Port (ang.)

Castlepark Marina (ang.)

Trident Marina (ang.)

Crosshaven Marina (ang.)

 

Royal Cork Yacht Club (ang.)

 

Przewodnik (ang.)

Turystyka (ang.)

Przewodnik (pol.)

 

Co warto zobaczyć (ang.)

Galeria Google (ang.)

 

Uniwersytet (ang.)