Porto

Porto by Google Maps

Lighthouses in Portugal

Porto by Wikipedia

Wikipedia (port.)

 

Opis wejścia do portu (ang.)

 

Opis miasta (franc.)

Przewodnik, mapa (ang.)

inny przewodnik (ang.)

zdjęcia (ang.)