Anguilla

Caribbean Islands North

   

Anguilla and Sint Maarten/Saint Martin - map

Anguilla - Flag

Caribbean Islands North

Anguilla - terytorium autonomiczne Wielkiej Brytanii.

Informacje ogólne PWN

CIA FactBook  - zbiór podstawowych informacji (ang.)

Wiki - wolna encyklopedia internetowa (pol.)

Wiki - wolna encyklopedia internetowa (ang.)

Oficjalny portal Rządowy (ang.)

Bardzo bogata w informacje i zdjęcia strona - przewodnik, kultura, sztuka itp. (ang.)

Link do ciekawego opisu i galerii (ang.)

Przewodnik Loney Planet (ang.)

Skyviews - dokładne mapy (ang.)

Bogata informacja o państwie (ang.)

Strona - Global Geografia (hisp.)

Island WebCam - obraz on-line

Portal - AnguillaLife (ang.)

Portal - Anguilla Information Page (ang.)

Anguilla from Caribbean-on-line map

Sandy Grounds from Caribbean-on-line map

The Valey from Caribbean-on-line map

PWN

 

ANGUILLA, terytorium zależne W. Brytanii w Ameryce Środk. (Indie Zach.), w grupie Wysp Podwietrznych (Małe Antyle); obejmuje położone na M. Karaibskim wyspy Anguilla (pow. 88 km2), Sombrero (5 km 2) oraz kilka mniejszych; pow. 96 km2, 8 tys. mieszk. (1996), gł. Murzyni i Mulaci; stol. — The Valley (na wyspie Anguilla); gł. port handl. — Road Bay; język urzędowy — ang.; jednostka monetarna — dolar wschodniokaraibski.

 

HISTORIA. Anguilla została odkryta 1493 przez K. Kolumba, od 1650 posiadłość ang.; od 1882 zjednoczona z Saint Christopher i Nevis; 1958–62 w ramach Federacji Indii Zachodnich; od 1967 federacja Saint Christopher–Nevis–Anguilla, państwo stowarzyszone z W. Brytanią; 1967 Anguilla proklamowała niepodległość i 1969 wystąpiła z bryt. Wspólnoty Narodów; na skutek bryt. interwencji wojsk. 1971 przywrócono jej status kolonialny; 1976 powróciła do federacji z Saint Christopher i Nevis; 1980 wyłączona z niej ostatecznie (Saint Christopher i Nevis 1983 uzyskały niepodległość).

 

USTRÓJ POLITYCZNY. Terytorium zależne W. Brytanii; autonomia wewn.; konstytucja z 1982; monarchę bryt. reprezentuje mianowany przezeń gubernator, który odpowiada za obronę, sprawy zagr., bezpieczeństwo wewn., administrację publ., sądownictwo i kontrolę finansową państwa oraz przewodniczy Izbie Zgromadzenia i Radzie Wykonawczej; władza ustawodawcza w sprawach lokalnych należy do 1-izbowego parlamentu (Izba Zgromadzenia) o 5-letniej kadencji, w większości z wyborów powszechnych (2 czł. mianuje gubernator); władza wykonawcza należy do Rady Wykonawczej, odpowiedzialnej przed Izbą Zgromadzenia, w 2/3 mianowanej przez gubernatora spośród pochodzących z wyborów czł. Izby.

 

FEDERACJA INDII ZACHODNICH, Federacja Karaibska, związek kolonii bryt. 1958–62 na wyspach w strefie M. Karaibskiego; utworzony przez W. Brytanię jako przejściowa forma polit. poprzedzająca i przygotowująca dekolonizację bryt. posiadłości w tym regionie; w skład federacji wchodziły: Antigua, Barbados, Dominika, Grenada, Jamajka, Montserrat, Saint Christopher–Nevis–Anguilla, Saint Lucia, Saint Vincent oraz Trynidad i Tobago; po wystąpieniu z niej i uzyskaniu niepodległości przez Jamajkę oraz Trynidad i Tobago została rozwiązana; próby zjednoczenia pozostałych wysp zakończyły się 1965 niepowodzeniem.