Grenada

Granada by MSN Maps
 

Grenada by Wikipedia

Caribbean Sea Ports

 

Historia regionu - głównie o Carriacou (ang.)

Wiki - wolna encyklopedia internetowa (pol.)

Wiki - wolna encyklopedia internetowa (ang.)

Portal CarabbeanWay - dużo przydatnych informacji (ang.)

Portal Grenada Info (ang.)

Portal Travel Granada (ang.)

Portal Grenada Explorer - doskonała przeglądarka informacji (ang.)

Carriacou and Petit Martinique

Grenada. Coat of Arms

Grenada - general map

 

Grenada, państwo wyspiarskie na Morzu Karaibskim. Położone w archipelagu Małych Antyli, obejmujące wyspę o tej  

samej nazwie i najbardziej na południe wysunięte wyspy archipelagu Grenadyny. Powierzchnia 344 km2.

Stolica Saint George's 4.6 tys. mieszkańców (1991). Większe miasta (dane z 1991): Gouyave (3 tys.), Hillsborough (2 tys.), Grenville (2 tys.), Sauteurs (1 tys.), Grand Roy (1 tys.). W 1991 w miastach zamieszkiwało 33.5% ludności.

Obszar kraju stanowi jedną całość administracyjną.

Językiem urzędowym jest angielski, w powszechnym użyciu znajduje się miejscowa, kreolska odmiana języka angielskiego.

Waluta narodowa, dolar wschodniokaraibski dzieli się na 100 centów.

Ludność

89 018 mieszkańców (2000), co daje średnią gęstość zaludnienia 258 osób/km2. Przyrost naturalny: 12,9‰ (2000).Społeczeństwo tworzą przede wszystkim Murzyni (84% ogółu społeczeństwa), Mulaci stanowią grupę znacznie mniejszą (12%), spotyka się nieliczne społeczności Indian (3%) i ludności białej (1%).

Dominującym wyznaniem jest katolicyzm, wyznaje go większość mieszkańców wyspy (59%), średnio co trzeci obywatel Grenady jest protestantem (34%). Zjawisko analfabetyzmu jest stosunkowo rzadkie, czytać i pisać potrafi 98% obywateli kraju. Przeciętna długość życia mężczyzn 62, kobiet 66 lat.

Warunki naturalne

Grenada jest wyspą pochodzenia wulkanicznego, zbudowaną przeważnie z andezytów, w centralnej części górzystą, z urodzajnymi nizinami wzdłuż wybrzeży.

Pozostaje pod wpływem klimatu tropikalnego. Przeciętne roczne opady notowane w stolicy (Saint George's) wynoszą 1780 mm, średnia roczna temperatura utrzymuje się na stałym poziomie przez cały rok i wynosi od 27 do 29°C.

Historia

Wyspę odkrył Kolumb w 1498. Kolonizację europejską zapoczątkowali Francuzi, którzy przybyli na Grenadę ok. 1650. W 1784 władzę nad wyspą uzyskała Wielka Brytania. W 1974 Grenada uzyskała status niepodległego państwa pozostając nadal członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W 1979 miał miejsce zamach stanu, w wyniku którego władzę w kraju przejął rząd o poglądach lewicowych. Wprowadzono szereg egalitarnych reform w polityce społecznej i radykalne zmiany w gospodarce narodowej. Kolejny zamach stanu, który miał miejsce w 1983, sprowokował interwencję wojskową Stanów Zjednoczonych. Amerykańska obecność militarna na Grenadzie trwała do 1985. Od 1996 gubernatorem generalnym Grenady jest Daniel Wiliams.

Ustrój polityczny

Ustrój polityczny: niepodległe państwo, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głową państwa jest monarcha brytyjski reprezentowany przez generalnego gubernatora. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, ustawodawczą dwuizbowy parlament: trzynastoosobowy Senat z nominacji i piętnastoosobowa Izba Reprezentantów z wyborów powszechnych.