Sint Maarten - St Martin

St Martin by MSN Maps

France by Wikipedia

Netherlands by Wikipedia

Informacja ogólna - PWN

Informacja ogólna - Brytannica

 

Wyspa Aruba - terytorium autonomiczne Holandii

 

Wiki - wolna encyklopedia internetowa (pol.)

Wiki - wolna encyklopedia internetowa (ang.)

Link do ciekawego opisu i galerii (ang.)

 

Holenderska - terytorium autonomiczne Holandii

Bogaty w informacje, mapy i zdjęcia portal (ang.)

Mapy i przewodniki do kupienia (ang.)

Dużo ciekawych wiadomości dla odwiedzających (ang.)

Boby's Marina, Palapa Marina,  (ang.)

Dużo ciekawych informacji, zdjęć (ang.)

Ciekawe zdjęcia i bardzo dużo informacji dla zwiedzających (ang.)

Oficjalny portal - zdjęcia i informacja (ang.)

Galen R. Frysinger - galeria pięknych zdjęć z dużą ilością opisów (ang.)

School Afloat by Capitan Baranowski

The most dangerous airports

bardzo niebezpieczne lotniska

 

Sint Maartin - political map English version

Sint Maartin - Philipsburg map

 

Francuska - terytorium zamorskie Francji

Bardzo bogaty portal informacyjny (ang.)

Oficjalny portal wyspy (ang.)

Informacje o wyspie (franc.)

Guadelupa - głowna wyspa z włądzami regionu.

 

Galen R. Frysinger - galeria pięknych zdjęć z dużą ilością opisów (ang.)

St Martin - Marigot map

St Martin - island map French version

Sint Maarten, PWN

 

SAINT-MARTIN, hol. Sint Maarten, wyspa w Ameryce Środk., w Indiach Zach., w archipelagu Małe Antyle (Wyspy Podwietrzne); pn. część wyspy (pow. 52 km2, 29 tys. mieszk. 1990, gł. m. Marigot) należy do Gwadelupy (departament zamor. Francji); rybołówstwo; uprawa trzciny cukrowej, bawełny; hodowla koni; pd. część wyspy (pow. 34 km2, 33 tys. mieszk. 1992, gł. m. Philipsburg) wchodzi w skład Antyli Holenderskich; wydobycie soli kam. z wody mor.; uprawa batatów; produkcja rumu; rybołówstwo; turystyka.

 

ANTYLE HOLENDERSKIE, De Nederlandse Antillen, terytorium autonomiczne Holandii w Ameryce Środk., w Indiach Zach., na Małych Antylach; obejmuje wyspy Curaçao (pow. 444 km2) i Bonaire (288 km2) w pd.-wsch. części M. Karaibskiego, u wybrzeży Wenezueli oraz wyspy Saba (13 km2), Sint Eustatius (21 km2) i część wyspy Saint-Martin (Sint Maarten, 34 km2) w pn.-wsch. części M. Karaibskiego, na wsch. od Puerto Rico; pow. 800 km2, 195 tys. mieszk. (1996), gł. Murzyni i Mulaci; stol. Willemstad (na wyspie Curaçao); język urzędowy — hol.; jednostka monetarna — floren Antyli Holenderskich.

Curaçao i Bonaire są wyspami pochodzenia kontynent., zbud. gł. z silnie skrasowiałych wapieni; Saba, Sint Eustatius i Saint-Martin są pochodzenia wulk. (na wyspie Saba wys. do 880 m); wszystkie wyspy otaczają rafy koralowe; klimat podrównikowy, na wyspach, na wsch. od Puerto Rico, wilgotny (z częstymi cyklonami), na wyspach w pobliżu wybrzeży Wenezueli — suchy; roślinność na Curaçao i Bonaire kserofilna, na pozostałych wyspach gł. wilgotniejsze odmiany sawann.

Podstawą gospodarki Antyli Holenderskich jest przetwórstwo i eksport ropy naft. (sprowadzanej gł. z Wenezueli) oraz usługi finansowe; Antyle Holenderskie są jednym z najbardziej rozwiniętych krajów w basenie M. Karaibskiego, dochód nar. 6110 dol. USA na 1 mieszk. (1985); rafineria ropy naft. (Curaçao), przemysł chem., elektrotechn., spoż.; wydobycie fosforytów (Curaçao), soli kam. (Bonaire, Curaçao); uprawy agawy sizalskiej, drzew cytrusowych (zwł. pomarańczy gorzkiej, z której wyrabia się słynny likier), roślin garbnikodajnych, aloesu; hodowla gł. kóz i owiec; rybołówstwo; rozwinięta turystyka (wyspy: Curaçao, Saint-Martin); eksport produktów naft. (97% wartości eksportu — 1984), chem. i elektrotechn.; handel gł. z Wenezuelą (34%) i USA (29%).

Ustrój polityczny. Terytorium autonomiczne Królestwa Holandii; ustrój określa Karta Królestwa Holandii z 1954; monarchę hol. reprezentuje mianowany przezeń gubernator, który powołuje Radę Ministrów i działa we współpracy z nią; za politykę zagr. i obronę jest odpowiedzialny rząd hol.; władza ustawodawcza (w sprawach wewn.) należy do 1-izbowego parlamentu (Stany Antyli Holenderskich), wybieranego w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 4 lata; władzę wykonawczą sprawuje odpowiedzialna przed parlamentem Rada Ministrów, z premierem na czele.

Historia. Antyle Holenderskie zostały odkryte przez K. Kolumba (Antyle — Historia); w 1. poł. XVII w. teren rywalizacji Hiszpanii, W. Brytanii i Holandii; 1634 hol. Kompania Zachodnioindyjska zdobyła wyspy: Curaçao, Arubę i Bonaire, 1636 przyłączyła Sint Eustatius i Sabę, 1648 zajęła, wraz z Francją, Sint Maarten (Saint-Martin); po rozwiązaniu Kompanii — kolonia hol.; w XVII i XVIII w. duże znaczenie w handlu mor. — centrum handlu i redystrybucji niewolników z Afryki; po jego likwidacji w XIX w. przejściowy upadek ekon.; od 1954 autonomia; 1986 Aruba wystąpiła z federacji Antyli Holenderskich i uzyskała odrębną autonomię.

 

Saint Martin

Dutch Sint Maarten, French Saint-martin
island at the northern end of the Windward group of the Lesser Antilles in the Caribbean Sea. The island is hilly and receives about 45 inches (1,140 mm) of rain annually. The southern third is controlled by the Dutch, the northern two-thirds by the French.

The island was named by Christopher Columbus in honour of the saint on whose feast day the island was discovered. Valued for its natural lakes of salt, a scarce commodity in Europe, it changed between Dutch and Spanish hands several times. In 1648 the Dutch returned to the island to find it occupied by the French, with whom they signed a partition treaty. Sugarcane plantations, worked by black slaves (ancestors of most of the present inhabitants), were important for a time but declined in the 19th century.

The Dutch (southern) part of the island, Sint Maarten, covers 13 square miles (34 square km) and has coastal lagoons, salt pans, and sandspits. It became a part of the Dutch West Indies in 1828, and in 1845 it became one of the original six (now five) islands of the Netherlands Antilles. The capital is Philipsburg. The economy draws increasingly on tourism as the government encourages exploitation of the island's most valuable natural resources, the clean beaches and pleasant climate.

The French (northern) part of the island, with an area of 20 square miles (52 square km), has beaches and forest-covered hills. It is one of seven islands forming the French overseas département of Guadeloupe. Fishing is the main occupation on Saint Martin, but tourism is developing rapidly. Trade flourishes in Marigot, the capital. Most of the people are English-speaking blacks. Pop. (1994 est.) Dutch Sint Maarten, 35,839; (1990) French Saint-Martin, 28,518.
 

Netherlands Antilles

The people.

The racially mixed population of the Netherlands Antilles includes strains of European, African, and American Indian stock. The predominantly black northern group reflects the cultural influence of its British-related neighbours, while the southern islands, with stronger ties to Venezuela and Colombia, show a more marked Latin influence. Whites form small minorities on all of the islands except Saba, where there is about an even division between black and white. Curaçao has about three-fourths of the total population, most of whom live in Willemstad, the Netherlands Antilles' largest city. The next most populous island is the Dutch part of Saint Martin.

Papiamento, a mixture of Spanish, Portuguese, and Dutch, is common in the south, as is Spanish; English is also spoken, especially in the northern group. Dutch is the official language, though it is not widely spoken. About three-fourths of the population is Roman Catholic, and one-tenth of the people are members of various Protestant denominations. There are also several small Jewish communities, said to be the oldest continuous Jewish communities in the Americas.
 

The economy.

The southern islands' proximity to the Venezuelan oil fields, their location on well-established shipping routes, and their deep natural harbours have made the refining, storage, and transshipment of oil the mainstay of the economy, particularly on Curaçao. The government offers many important fiscal and tax incentives to encourage the development of new industry, especially tourism, which has become a major business on all five islands and has lessened the islands' dependence on petroleum refining. The islands' relative political stability has made the territory attractive to foreign investment, and Willemstad has become a Caribbean centre for banking and other financial services. Agriculture, especially in the southern islands, is limited by insufficient rainfall and thin topsoil. Aloes for pharmaceutical products and oranges for Curaçao liqueur are grown on Curaçao. Most food must be imported. The only natural resources on the islands are phosphates and salt, and, with the exception of oil refining on Curaçao, there are only a few light industries. Almost all manufactured goods must be imported. Saint Martin has developed a fishing industry, and there is some livestock raising. Most of the islands' drinking water is obtained through distillation. The gross national product (GNP) declined during the 1980s because of the downturn in world demand for petroleum, Aruba's separation from the Netherlands Antilles, and a static tourist industry on the islands, but the petroleum and tourist trades improved somewhat by the mid-1990s. Venezuela, the United States, and The Netherlands are among the islands' main trading partners.

Transportation is considerably more developed in the economically more important southern islands. Most of the islands' roads are on Curaçao. All of the islands have airfields, those on Curaçao, Bonaire, and Saint Martin being of international class. Interisland air service is also provided. The main port is Willemstad.
 

History

Political developments since World War II

After World War II, negotiations began with the aim of conferring a greater measure of self-government on the islands. On Dec. 15, 1954, a charter was signed making the islands an autonomous part of The Netherlands. In 1969, Curaçao was torn by labour conflicts leading to riots and arson. Since then discussions on complete independence have been held intermittently.

Politics in the Netherlands Antilles are now dominated by three issues: economic problems, the coming of independence, and the degree of autonomy to be afforded each island within the federation. By the mid-1970s it was clear that most of the Netherlands Antilles feared the economic consequences of independence. The Dutch government pressed for independence but insisted on preserving a federated structure embracing all islands. In an unofficial referendum in 1977, Aruba voted to secede from the Antilles federation but remained within the kingdom. By 1978 all the islands had accepted the concept of insular self-determination.


David Russell Harris
Harmannus Hoetink

In 1989 the political leadership of Saint Martin announced its desire to achieve full independence in the shortest possible term; secessionist feelings were fueled by animosity toward the central administration in Curaçao. An investigation by the government of The Netherlands into the administration of Saint Martin resulted in 1993 in the arrest of two prominent leaders on charges of corruption and led to closer supervision by the metropolitan government of the island's affairs.

Efforts to placate secessionist sentiment in the islands by increasing insular autonomy apparently had the desired results, since during the mid-1990s all five islands voted to remain within the Netherlands Antilles.
 


Harmannus Hoetink
The Editors of the Encyclopædia Britannica

 

 

The economy

Agriculture

Agriculture plays a minor role in the economy of the islands, although sugarcane and cotton plantations were once established on Saint Martin and Sint Eustatius. Curaçao was at one time used mainly for livestock raising, but, after the overgrazing of land, new small-scale agricultural ventures were begun, such as the cultivation of aloes for pharmaceutical products and oranges for Curaçao liqueur. Aloes also are grown on Bonaire. Fish are important to the economy of Sint Maarten. Saba is engaged chiefly in raising livestock and cultivating vegetables, particularly potatoes, which are exported to neighbouring islands.
 

Industry

The main industry of Curaçao is oil refining, which started with the opening up of the Venezuelan oil fields in 1914. After the oil refinery opened in 1918 on Curaçao, the industry became the economic mainstay of the islands. Bonaire has a textile factory, and Sint Maarten a rum distillery. Willemstad has become an important Caribbean banking centre. For all of the islands, tourism and service industries have become increasingly important.
 

Copyright © 1994-2002 Encyclopædia Britannica, Inc