Malé, Maldiwy

Maldives by MSM Maps

Maldives by Wikipedia

 

Malé - Wikipedia (ang.)

Maldiwy - podstawowe info turystyczne (ang.)

CIA - informacje (ang.)

Dok³adne informacje o regionie (ang.)

Bardzo ciekawy i bogaty opis (ang.)

 

Ciekawe mapy University of Texas

 

Nazwy wielu wysepek (ang.)