Gibraltar

The Starait of Gibraltar by MSN

Gibraltar by Wikipedia

Lighthouses in Gibraltar
Strait of Gibraltar - satelite image
Strait of Gibraltar - aerial view

Oficjalna strona Rządowa  (ang.)

Bardzo ciekawa informacja w Wikipedii

Bogata informacja na stronach Lonley Planet (ang.)

Ciekawa i pełna zdjęć strona prywatna  (ang.)

Bogata galeria zdjęć.

Informacja morska (ang.)

Ogromna galeria zdjęć.

Gibraltar Naval Docks - historia, zdjęcia, armatorzy etc. (ang.)

Gibraltar Port Authority (ang.)

Stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami Gibraltar - map
 

Gibraltar, dominium brytyjskie w południowej części kontynentu europejskiego, na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego. Obszar 5,8 km2. Graniczy z Hiszpanią. Językiem urzędowym jest angielski, większość ludności posługuje się miejscową odmianą hiszpańskiego zwaną Gibraltareńos, waluta narodowa, funt gibraltarski dzieli się na 100 nowych pensów.

Historia

Osadnictwo od czasów prehistorycznych (szczątki człowieka neandertalskiego z końca ostatniego interglacjału). W starożytności Skała zwana była jednym ze Słupów Heraklesa. Rzymianie założyli tu kolonię - Julia Calpe. 711 Gibraltar został zdobyty przez wodza Berberów Tarika (stąd nazwa Gebel Tariq, Dżebel Tarik “góra Tarika”), który zbudował tu twierdzę. 1462 Gibraltar odzyskany przez Hiszpanów. W XVII w. ważny port w handlu niewolnikami. 1704 (wojna sukcesyjna) opanowany przez wojska angielsko-holenderskie. Po pokoju w Utrechcie (1714) ostatecznie przyznany Wielkiej Brytanii. Gibraltar zamieniony w potężną twierdzę broniącą wstępu na Morze Śródziemne. Ogromne znaczenie strategiczne, potwierdzone w czasie wojen napoleońskichII wojny światowej. Przedmiot sporu między Hiszpanią i Wielką Brytanią. Tu 12 VII 1943 zginął w katastrofie lotniczej premier rządu polskiego, generał Władysław Sikorski.

19 kwietnia 2000 Wielka Brytania i Hiszpania podpisały porozumienie na mocy którego lokalne władze Gibraltaru mają prawo występowania w sprawach, zarezerwowanych dla rządów państw członkowskich Unii Europejskiej (m.in. wydawanie dokumentów tożsamości mieszkańcom kolonii). Przed podpisaniem porozumienia Hiszpania żądała aby w instytucjach unijnych w imieniu Gibraltaru występowała Wielka Brytania.

Ustrój polityczny: kolonia brytyjska. Władzę sprawuje gubernator mianowany przez monarchę brytyjskiego. Organem pomocniczym i doradczym dla gubernatora jest Rada Gibraltaru. Władza ustawodawcza w sprawach wewnętrznych należy do Izby Gmin, władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów.