Valdivia

Valdivia by MSN Maps

Chile by Wikipedia

Valdivia by Wikipedia

1960 - the biggest Earthquake

 
Port (ang.)

WorldPort (ang.)

 

Przewodnik (ang.)

Galeria Google (pol.)

Miasto rzek (ang.)

Miasto Patagonii (ang.)

Przewodnik Onet (pol.)

 

Kultura pre-hiszpańska (ang.)

Prowincja Guayas (ang.)